email Created with Sketch. Kontaktní formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Proč moje údaje shromažďujete?

Osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme. Dále také z jiných oprávněných důvodů, jimiž jsou důvody marketingové, abychom se na Vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně Vás informovat o nově poskytovaných službách. V případě odpovědí na Vaše dotazy přes náš web kontaktní formulář, pak máme důvod oprávněného zájmu Vám odpovědět samozřejmě. Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak moje údaje shromažďujete?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás v souvislosti s Vaším vstupem na náš web a jeho používáním nebo s nákupem na našem webu, a dále prostřednictvím souborů cookies a signálu sledování, pokud si procházíte náš web nebo prostřednictvím Facebooku, pokud sdílíte náš obsah na webu. Rovněž údaje přijímáme do počítačového systému našich zakázek, abychom správně identifikovali komu, jakou, – opravu máme udělat pro správné vozidlo dle RZ nebo WIN. Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujete?

Shromažďujeme jednak osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat (příkladem je Vaše jméno, adresa, IP adresa, telefon nebo e-mailová adresa), jednak některé neosobní údaje (např. značku vašeho zařízení, jazyk a nastavení vašeho prohlížeče, RZ Vašeho auta a jiné jeho identifikační údaje Vašeho vozidla např WIN, údaje obsažené v TP dále např., atd.). Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů – zásady ochrany:

Správcem osobních údajů je Martin Freisler, IČ 65152123, sídlo ul. Opavská 164, 747 19 Bohuslavice. Správce nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a návrhů smlouvy sami dobrovolně neposkytnou, vyjma údajů, které získá prostřednictvím souborů cookies a signálů sledování, pokud si potenciální zákazník prochází webové stránky.

Proč moje údaje shromažďujete?

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování kontaktního formuláře na webu, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná o kupní smlouvu, která je uzavřena dálkovými (distančními) prostředky. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Rovněž máme oprávněný zájem evidovat Vaše osobní údaje sdělené v naší provozovně při sepisování smlouvy do našeho automatického zpracování software společnosti. Rovněž máme
oprávněný zájem Vám odpovídat na Vaše dotazy prostřednictvím kontaktu na webech nebo vložením Vašeho komentáře k obsahu webu.

Zbylé údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky našich produktů a služeb, popř. pro statistické účely na návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje potřebujeme, abychom se na Vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně Vás informovat o nově nabízených produktech či poskytovaných službách. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Jak moje údaje shromažďujete?

Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami poskytnete vyplněním objednávkových či jiných formulářů, popř. nám je předáte od třetích stran, které formuláře vyplňují automaticky (např. přihlašování přes Facebook, přihlašování přes Google účet a podobně). Jedná se o údaje, které potřebujeme nutně pro uzavření a plnění kupní smlouvy, popř. pro případné spory, které mohou z kupní smlouvy vyplynout.

Další kategorii údajů, které využíváme pro marketingové účely, získáváme na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na našem webu.

Rovněž potřebujeme Vaše údaje v souvislosti s identifikací Vašeho vozidla, abychom správně rozlišili, komu máme provést – jakou opravu.

Ve všech případech dochází k automatickému zpracování osobních údajů. V jednotlivých případech (kontakt konkrétního zákazníka kvůli specifikaci zboží, řešení reklamace, rozsah zakázky) můžeme Vaše osobní údaj zpracovat i manuálně. V souvislosti s využíváním služeb Google Analytics (pro statistické účely návštěvnosti webu) a při ukládání souborů typu cookies dochází vždy k automatickému zpracování osobních údajů.

Ochraně osobních údajů, které od Vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup, a které se nachází v zabezpečených prostorách našeho sídla servisu pod zabezpečovacím alarmem.

Co jsou soubory cookies a používáte je?

Při návštěvě našich webových stránek se vám může zobrazit oznámení o tom, jak a proč používáme určité soubory cookies, a nabídneme vám možnost používání určitého souboru cookies přijmout.

Ve chvíli, kdy tuto možnost přijmete, může se do vašeho zařízení uložit malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookies“ a o „anonymní identifikátory“, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookies.

Soubory cookies se používají ke zvýšení produktivity webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.

Jak soubory cookies fungují?

Obecně bývají využívány různé typy souborů cookies, které slouží k různým účelům. Nejčastěji bývají využívány tyto typy:

Analytické soubory cookies

Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací způsobu používání webových stránek. Tyto informace využíváme při vylepšování našich stránek a při monitorování jejich fungování. Soubory cookies anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, a o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili.

Technické soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webových stránek, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookies. Bez těchto souborů cookies by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookies používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby.

Soubory cookies pro sledování třetích stran

Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali.

Soubory cookies pro začlenění funkcí třetích stran

Tyto soubory cookies umožňují do webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet obsah.

Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?

Stejně jako v případě řady dalších společností, i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat. Jedná se o Vaše jméno a příjmení, adresu dodání, popř. jinou kontaktní adresu či adresu vašeho trvalého pobytu, kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu a telefonní číslo, IP adresu, Vaše platební údaje, soubory cookies a síťové identifikátory, Facebook stránka, pokud jste dali LIKE našim webům, specifické údaje k Vašemu vozidlu, které mohou vést k Vaší identifikovatelné osobě. Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze, když nám je sami poskytnete. Shromažďujeme je, pokud nás kontaktujete se svým zájmem o námi nabízené zboží, servis, nebo při uzavření smlouvy – zpravidla automatizovaně tak, že vyplníte registrační formulář nového zákazníka nebo objednávkový formulář na našem webu, nebo při osobní objednávce do našeho počítačového systému na naší provozovně.

V případě, že nějakému obsahu našich webů nebo e-shopů dáte LIKE na Facebook.com – stáváme se společně s Facebookem.com – společnými správci – i této Vaší stránky.

Sdílíte mé údaje třetím stranám?

Při plnění smlouvy pověřujeme i jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci – v našem případě Česká pošta, platební instituce – FIO banka, smluvní partneři našeho servisu náhradních dílů atd.
Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby.

Vaše osobní údaje jsou dále sdíleny našim externím zpracovatelům, se kterými máme řádně uzavřenou platnou právní smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se o externího účetního, poskytovatele hostingu pro e-shopy a weby, externího programátora atd. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně, měli je řádně zabezpečeny, a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?

Máte právo požádat, abychom Vám sdělili, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom Vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy).

Pokud nepožádáte o odstranění Vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z našeho smluvní vztahu mohly plynout právní spory. Co se týče údajů uchovávaných pro marketingové účely, ty mohou být uchovávány po dobu, po kterou Vám mohou být nabídnuty služby nebo do ukončení Vašeho souhlasu.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, obchodní nabídky, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit v příslušném e-mailu.

Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak se s Vámi mohu spojit?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím nejlépe na e-mailové adrese:

martin@freislerauto.cz

nebo na adrese sídla provozovatele webu:

Martin Freisler, IČ 65152123, sídlo ul. Opavská 164, 747 19 Bohuslavice

Tyto zásady GDPR jsou platné od 1.5.2018 – Zpracoval Správce Osobních údajů

Napište nám

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme. Na e-maily odpovídáme do 24h. Pokud Vám nedorazila naše odpověď, volejte +420 739 201 121

Naši partneři:

Image